SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Harry Herland fra MULTICONSULT NORGE AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 22.02.2021:

Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 8141-1 med veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk, med tillegg A1 og ev. tillegg A2, og veiledningen i forhold til innkomne beskrivelser av problemer og uventede forhold som kan bl.a. være:
− uforklarlig spredning i måleverdiene fra salve til salve;
− ekstreme måleverdier ved kort avstand (< 20 m) mellom målepunkt og sprengningssted;
− oppførsel av sensor i målesystemet og montering av den;
− valgte frekvenser som kan være lavere enn tidligere antatt, og som kan slå ut på måleresultatene siden filteret korrigerer måleverdiene ut fra frekvensen, mv.
Komiteen skal også vurdere om det er andre vesentlige forhold som må ses på som følge av erfaringer ved bruk av standarden og resultater fra forskningsprosjekter.
NS 8141-1 med tillegg, og eventuelt veiledningen med ladningsberegning, bearbeides og revideres basert på resultater fra forskning og ny viten om hvordan skader på bygninger oppstår. De andre delene av standarden bearbeides og revideres dersom ev. endringer i del 1 har konsekvenser for disse. Punkt 8 i del 1 av standarden utarbeides som en ny del 4 for forhåndsvurdering og besiktigelse av nabolaget før sprengning og utførelse av grunnarbeider. Da vil standarden bli i fire deler.
Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.
Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • FORCIT CONSULTING AS
 • FORSVARSBYGG
 • FREKVENTIA AS
 • KURE-FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NEXCONSULT AS
 • ORICA NORWAY AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
 • Svenska institutet för standarder
 • TT ANLEGG AS