SN/K 122 Anestesi-, respirator- og luftveisutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Siri Tau Ursin fra NORDLANDSSYKEHUSET HF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt i februar 2023:

SN/K 122 er en nasjonal speilkomite som følger arbeidet i : CEN/TC 215 Respiratory and anaesthetic equipment  og  ISO/TC 121 Ananesthetic and respiratory equipment.

Komiteen skal:

• bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av
   internasjonale og europeiske standarder innen anestesi-, respirator- og luftveisutstyr.

•  støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

•  gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt
   av ISO/TC121 og  CEN/TC 215, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag
   til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

•  utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt
    og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk
    terminologi.

•  vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor
   området.

• bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 121
 • CEN/TC 215
 • ISO/TC 121/SC 1
 • ISO/TC 121/SC 3
 • ISO/TC 121/SC 4
 • ISO/TC 121/SC 2

Representert i komiteen

 • CAPPELEN DAMM AS
 • LAERDAL MEDICAL AS
 • NORDLANDSSYKEHUSET HF
 • NORSK ANESTESIOLOGISK FORENING
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF