SN/K 122 Anestesi-, respirator- og luftveisutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Siri Tau Ursin fra NORDLANDSSYKEHUSET HF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt i februar 2023:

SN/K 122 er en nasjonal speilkomite som følger arbeidet i : CEN/TC 215 Respiratory and anaesthetic equipment  og  ISO/TC 121 Ananesthetic and respiratory equipment.

Komiteen skal:

• bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av
   internasjonale og europeiske standarder innen anestesi-, respirator- og luftveisutstyr.

•  støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

•  gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt
   av ISO/TC121 og  CEN/TC 215, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag
   til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt
    og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk
    terminologi.

 vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor
   området.

 

 Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 121
  • CEN/TC 215
  • ISO/TC 121/SC 1
  • ISO/TC 121/SC 3
  • ISO/TC 121/SC 4
  • ISO/TC 121/SC 2

Representert i komiteen

  • CAPPELEN DAMM AS
  • LAERDAL MEDICAL AS
  • NORDLANDSSYKEHUSET HF
  • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET