SN/K 116 Pasientnær analyse og selvtesting

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [13.04.2021]: Standarder innen pasientnær analyse og selvtesting utarbeides av ISO/TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems og CEN/TC 140 In vitro diagnostic medical devices. Standardiseringsområdet omfatter analyse- og teststandarder som benyttes av norske medisinske laboratorier inkludert kvalitet, analyser, sikkerhet og referansesystemer.Europeiske standarder på dette området utvikles av CEN/TC 140 etter mandater fra EU-kommisjonen og harmoniseres i tråd med direktiver vedtatt av EU-kommisjonen. Den europeiske komiteen CEN/TC 140 speiler arbeidet mot ISO/TC 212.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 212
  • CEN/TC 140