SN/K 348 Laster på konstruksjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tor Kristian Sandaker fra NORCONSULT AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2017-03-09:
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området laster på konstruksjoner. Komiteen skal følge arbeidet på det aktuelle området i CEN/TC 250/SC 1 og ISO og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker på det ovennevnte aktuelle området i CEN og ISO, utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal benyttes av SN i forbindelse med utarbeidelse av en konsolidert utgave av NS-EN 1991-x-x + NA der også innholdet i de nasjonale tilleggene blir vurdert på nytt. Korreksjoner i Eurokoden samt addendum som er utgitt innarbeides.

Komiteen skal samarbeide med ny komite som nå oppnevnes for Laster fra bølger og strøm på kystkonstruksjoner.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 98/SC 3
 • CEN/TC 250/SC 1

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • KJELLER VINDTEKNIKK AS
 • METEOROLOGISK INSTITUTT
 • MULTICONSULT ASA
 • NORCONSULT AS
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • STATENS VEGVESEN
 • SWECO NORGE AS
 • Strandfors AS
 • UNIVERSITETET I STAVANGER