SN/K 372

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv
Komitéleder:
Pedro Ardila fra BÆRUM KOMMUNE

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide Norsk Standard for Blågrønn faktor. Standarden skal være et verktøy for å bidra til at areal for den blågrønne strukturen blir ivaretatt i byggesaksprosjekter.

Standarden skal bidra til å tilpasse samfunnet til klimaendringer (fokus på overvannshåndtering) og ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet.
Standarden skal ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder og derfor være egnet for bruk under ulike forhold (klimatiske, geografisk med mer).

Komiteen skal ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort med utarbeidelse av systemet «Blågrønn faktor» i regi av Oslo- og Bærum kommuner og Fremtidens byer.

Representert i komiteen

 • ASPLAN VIAK AS
 • BERGKNAPP AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BÆRUM KOMMUNE
 • GRINDAKER AS
 • JM NORGE AS
 • LINK ARKITEKTUR AS
 • NAML NORSKE ANLEGGSGARTNERE MILJØ OG LANDSKAPSENTREPRENØRER
 • NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
 • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
 • STORM AQUA AS
 • ULLENSAKER KOMMUNE