SN/K 279 Arbeid i høyden

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tore Rønstad fra SAMARBEIDSORGANET FOR TILKOMSTTEKNIKK

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020 10 15:

Komiteen skal vedlikeholde og regelmessig revidere NS 9600 Tilkomstteknikk og NS 9610:2020 Fallsikring – Arbeid i Høyden – Opplæring og utførelse og prNS 9611 Verktøysikring.

Dersom komiteen finner det aktuelt, kan det også utvikles andre standarder eller elektroniske blanketter, herunder også juridiske standarder som kontraktstandard med blankett til bruk for innkjøp.

Alle standarder som utvikles skal vurderes harmonisert mot gjeldende regelverk på tvers av aktuelle sektorer. Komiteen vil selv ta stilling til om standarder for arbeid i høyden skal utvikles som en samling, eller som enkeltstående standarder.Komiteen bes om å bidra til at norske interesser fremmes i utviklingen av europeiske og internasjonale standarder i følgende komiteer:

• CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts
• ISO/TC 94/SC 4 Personal equipment for protection against falls

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 94/SC 4 eller CEN/TC 160, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Det kan også være aktuelt for komiteen å følge opp arbeidet i CEN/TC 53 Temporary works equipment og CEN/TC 128/SC 9/WG 1(prNS-EN 17235 i tillegg til å orientere seg om og delta i tilgrensende standardiseringsarbeid nasjonalt innenfor andre områder som stillas, lift og stiger.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de internasjonale standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 94/SC 4
 • ISO/TC 94
 • CEN/TC 160

Representert i komiteen

 • AAK SAFETY AS
 • ARBEIDSTILSYNET
 • BILFINGER NORDICS AS
 • CHRISTIANIA STILLAS AS
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • EQUINOR ASA
 • EVINY AS
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • HØYDEN AS
 • LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS
 • NELFO
 • SAMARBEIDSORGANET FOR TILKOMSTTEKNIKK
 • SOFT SERTIFISERING AS
 • STATNETT SF
 • STS GRUPPEN AS