Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet. Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk.

Gjennom salgsselskapet Standard Online AS gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene.

Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre.

Rundt 4800 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 90 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang.

Les mer om standardisering

Norsk medlem i CEN og ISO

Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt.

Organisasjonen ble stiftet i 2003, men standardisering er slett ikke noe nytt her til lands. Standard Norge har røtter tilbake til 1923.

Standarder på de fleste områder

Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard, og de aller fleste er laget i Europa.

Visjon og verdier

Vår visjon deler vi med våre datterselskaper Standard Online og Standards Digital: Vi realiserer visjoner
 

Verdiene våre

  • Troverdig
  • Engasjerende
  • Nyskapende
  • Kundedrevet  

Kvalitets- og miljøsertifisert

Standard Norge er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - krav og NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø- Spesifikasjon med veiledning. 

Vi er sertifisert for leveranse av følgende tjenester: "Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger".

Standard Norges policyer

Kvinne står ved lng hylle med papirer

Visste du at

papirformat var den første saken Norges Industriforbund Standardiseringskomité tok tak i da den ble etablert i 1923? Dermed ble det slutt på kaoset som rådet på mange norske kontorer.

Les mer om A-formatene