SN/K 626

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jørn Lilleborge fra FIRECO AS

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 250/WG 4
 • CEN/TC 210

Representert i komiteen

 • DNV AS
 • DR ING A AAS-JAKOBSEN AS
 • ENTEC BRIMER AS
 • FIRECO AS
 • GLASSFIBER PRODUKTER AS
 • HEXAGON RAGASCO AS
 • INNOFIBER AS
 • LYNET ENGINEERING AS
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORWEGIAN CIRCULAR MATERIAL TECHNOLOGY
 • SINTEF AS
 • STATENS VEGVESEN
 • VELLO NORDIC AS