SN/K 144 Språk og terminologi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Håvard Hjulstad fra HÅVARD HJULSTAD SPRÅK OG TERMINOLOGITJENESTER

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 20.06.2023:

SN/K 144 følger arbeidet i følgende komiteer:

ISO/TC 37
ISO/IEC JTC 1/SC2
CEN/TC 304

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen språk og terminologi. Komiteen skal videre følge med i standardiseringsaktiviteter innenfor tilgrensende fagområder som ontologi og kunnskapsrepresentasjon, som delvis skjer i andre komiteer.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 37/SC 4
 • ISO/IEC JTC 1/SC 2
 • ISO/TC 37/SC 5
 • ISO/TC 37/SC 2
 • ISO/TC 37/SC 1
 • ISO/TC 37/SC 3
 • ISO/TC 37
 • CEN/TC 304

Representert i komiteen

 • DEN NORSKE LEGEFORENING
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • HELSEDIREKTORATET
 • HOUSE OF KNOWLEDGE AS
 • HÅVARD HJULSTAD SPRÅK OG TERMINOLOGITJENESTER
 • KARDE AS
 • NASJONALBIBLIOTEKET
 • NORGES HANDELSHØYSKOLE
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • SPRÅKRÅDET
 • TV 2 SKOLE AS
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
 • UTENRIKSDEPARTEMENTET