SN/K 192 Påvirkningsfaktorer

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

SN/K 192 har som mål å utarbeide en liste med definerte begreper som dreier seg om påvirkning på norsk natur. Det skal tas hensyn til beslektede aktiviteter i andre land og på europeisk og
internasjonalt nivå.

Kategoriene/nivåene av biologiske naturressurser som påvirkningsfaktorene skal ses i forhold til, er økosystem og art, eller andre relevante enheter for eksempel livsmiljø og landskap. Systemet skal i størst mulig grad være hierarkisk bygd opp.

SN/K 192 skal utarbeide en eller flere Norsk Standard (NS) med norskspråklige betegnelser og definisjoner. Det skal vurderes om betegnelser og definisjoner også skal gis på engelsk, for eksempel som et grunnlag for innspill i en mulig framtidig europeisk eller global standardiseringsaktivitet.

Den systematiske oversikten skal kunne brukes på to områder:

- Forvaltning av naturressurser inkludert bruk i databaser;

- Produksjon av informasjon knyttet til naturressursene.