SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Morten Borrebæk fra STATENS KARTVERK

Kontaktperson

Mandat

Mandat fra november 2018:
Komitéen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen geografiske informasjonssystemer (GIS).

Komiteen skal følge arbeidet i:
• ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics
• CEN/TC 287 Geographic Information

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 211
 • CEN/TC 287
 • ISO/TC 59/SC 13/JWG 14
 • ISO/TC 211/WG 1

Representert i komiteen

 • AGROSENSE AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • GEODATA AS
 • INGER HOKSTAD AS
 • ITS NORWAY
 • KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS
 • KYSTVERKET
 • MILJØDIREKTORATET
 • NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORKART AS
 • NORSK ROMSENTER
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
 • STIFTELSEN SINTEF