SN/K 106 Hjelpemidler og tilgjengelighet

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Alf-Einar Løberg fra Sensio AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt høsten 2017 og oppdatert i 2019:

Komiteen skal bidra i utviklingen av standarder innen komiteene:
• ISO/TC 173 Assistive products for persons with disabilities
• CEN/TC 293 Assistive products and accessibility
• CEN/TC 293 WG Accessbility

Komiteen skal gjøre dette ved å:
• Understøtte arbeidet til norske eksperter som deltar i arbeidsgrupper
• utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
• vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
• bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 173 og/eller CEN/TC 293, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Mandat for sekretariat av arbeidsgruppe
Prosjektet skal drive et internasjonalt sekretariat for CEN/TC 293.

Det har stor betydning for norske interessenter at Norge innehar dette sekretariatet. Prosjektet vil sørge for at det kommer norske interessenter til gode ved å:
• Spre informasjon om arbeidet til den norske bransjen.
• Bistå norske interessenter i relaterte saker.

Prosjektet rapporter på aktiviteten til SN/K 106.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 173
 • CEN/TC 293
 • ISO/TC 173/SC 1
 • ISO/TC 173/SC 2
 • ISO/TC 173/SC 3

Representert i komiteen

 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
 • NEMKO GROUP AS
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • SUNRISE MEDICAL AS
 • Sensio AS
 • TIDEWAVE MEDICAL AS
 • TOPRO AS