SN/K 529 BIM Objektbibliotek

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Komiteen har utviklet NS 8360 som ble utgitt i juni 2015 er den første BIM-standard som er utviklet i Norge, og for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodeller vil standarden kunne spille en viktig rolle for:
- økt samhandling i næringen;
- bedre kvalitet i planlegging og bygging;
- økt effektivitet i næringen;
- grunnlag for mer effektiv Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV).

Målsetting med standarden er å understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster, og målgruppen er de som implementerer støtte for standarden i BIM-dataprogrammer. Siden mesteparten av utviklingen av BIM-dataprogrammer skjer internasjonalt, er en oversettelse av standarden til engelsk påbegynt.

For veiledningen som nå er under utvikling er målgruppen programvarebrukere, og målsettingen er å gi disse en veiledning i bruk av programvare som støtter standarden.

Representert i komiteen

  • NTI AS