SN/K 580 Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Siren Eriksen fra SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Kontaktperson

Mandat

Representert i komiteen

 • ASKER KOMMUNE
 • BÆRUM KOMMUNE
 • FAGFORBUNDET
 • HAMAR KOMMUNE
 • HØGSKOLEN I ØSTFOLD
 • LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE AS
 • NORSK SYKEPLEIERFORBUND
 • RINGSAKER KOMMUNE
 • SKIEN KOMMUNE
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE