SN/K 554 Digital trygghetskjede for alarmer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kirsti Fossland Brørs fra TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING, NÆRING, SAMFERDSEL, KLIMA OG MILJØ

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at Norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen velferdsteknologi og trygghetsalarmer. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 431 Service Chain for Social Care Alarms og støtte de Norske deltakerne i komiteen og i arbeidsgrupper.

Komiteen kan videre utvikle dokumentasjonen sett i relasjon til tjenestekjeden for slike alarmer. Dette kan omfatte:

Tekniske spesifikasjoner for bruk av Open IP-basert protokoll for trygghetsalarmer (OIPPS)
Tekniske og service relevante krav
Grunnleggende tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for produkter og tjenenester, for eksempel video kommunikasjon for brukere av tegnspråk
Utvikling av infrastruktur og tjenester
Retningslinjer for anskaffelser av relevante tjenester og produkter rettet mot innkjøpere, leverandører, operatører og brukere
Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 431

Representert i komiteen

 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
 • ASKER KOMMUNE SAMFUNNSTJENESTER
 • BERGEN KOMMUNE
 • BÆRUM KOMMUNE
 • DATATILSYNET
 • EL-COM SØR AS
 • EPR-FORUM
 • FREDRIKSTAD KOMMUNE
 • KRISTIANSAND KOMMUNE BYUTVIKLING
 • NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
 • SENSIO AS
 • SERVE2LIVE AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING, NÆRING, SAMFERDSEL, KLIMA OG MILJØ
 • VESTFOLD AUDIO AS