NORSOK/EG Z TE

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Line Dahl Hjelle fra EQUINOR ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

Representert i komiteen

  • CONOCOPHILLIPS NORGE
  • EQUINOR ASA
  • HALLIBURTON AS
  • HAVINDUSTRITILSYNET
  • IKM TESTING AS
  • JB ELECTRO AS
  • NOR INDUSTRI GRUPPEN AS
  • NORSEA GROUP AS
  • VÅR ENERGI AS