NORSOK/EG Z TI

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Bjørn Berli fra SEACONS AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles.

Representert i komiteen

 • AIBEL AS
 • AKER BP ASA
 • AKER SOLUTIONS AS
 • ALTERA INFRASTRUCTURE PRODUCTION AS
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • EQUINOR ASA
 • MHWIRTH AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • ONESUBSEA PROCESSING AS
 • SEACONS AS
 • UNIVERSITETET I OSLO