SN/K 237 Veitrafikkstøy

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal revidere NS 8174:1989 som fastlegger metoder for ”Måling av lydnivå fra veitrafikk”. Det utarbeides to standarder (del 1 og del 2) som er oppdatert i forhold til andre relaterte standarder, som ivaretar nye kunnskaper og nye krav i forskrifter og regelverk, herunder et nytt EU-direktiv for omgivelsesstøy, EU Direktiv 2002/49/EC. Metodene skal også harmoniseres med beregningsmetoder for veitrafikkstøy.
Komiteen skal utarbeide både en forenklet og en teknisk metode for måling av trafikkstøy for kontroll av grenseverdier, henholdsvis til bruk for orienterende målinger av trafikkstøy og for detaljert kontroll mot grenseverdier.
På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 4 år.