SN/K 367 Utbyggingsavtaler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Fredrik Holth fra NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 04.11.2021:

Standard Norge har gitt komité SN/K 367 en forlengelse av mandatet for å ferdigstille arbeidet med en ny avtaleblankett til utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven kapittel 17.

Komiteen skal ha som siktemål å standardisere utbyggingsavtaler, uten å komme i konflikt med den politiske skjønnsutøvelsen og myndighet som er lagt til kommunene etter plan- og bygningsloven. Komiteen skal levere en interaktiv, elektronisk blankett inkludert regulering av tre momsmodeller.

Representert i komiteen

 • ASKER KOMMUNE
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • CMS KLUGE ADVOKATFIRMA AS
 • ENTRA ASA
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • MOSS KOMMUNE
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSK EIENDOM
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
 • OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN