SN/K 58 Ikke-destruktiv prøving

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Terje Gran fra DNV AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor ikke-destruktiv prøving av metalliske materialer.
Komiteen skal følge arbeidet i:
• ISO/TC 135 «Non-destructive testing»
• ISO/TC 44 «Welding and allied processes»
• CEN/TC 138 «Non-destructive testing»
• CEN/TC 121 «Welding and allied processes»

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Ny norsk standard for Positive Material Identifikasjon (PMI) av metalliske komponenter og sveiste forbindelser.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 135/SC 5
 • ISO/TC 135
 • ISO/TC 135/SC 3
 • ISO/TC 135/SC 4
 • ISO/TC 135/SC 6
 • ISO/TC 135/SC 2
 • ISO/TC 44/SC 5
 • CEN/TC 138
 • ISO/TC 135/SC 7
 • CEN/TC 121

Representert i komiteen

 • AKER SOLUTIONS AS
 • AXESS AS
 • DIVSALAR QUALITY
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS
 • K.A.JOHANSSON MATERIALKONSULT
 • MARIN INDUSTRI OFFSHORE ENGINEERING AS