SN/K 369 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv
Komitéleder:
John-Erik Westby fra JE CONSULT AS

Mandat

"Komiteen skal lage en Norsk Standard som kategoriserer bygningers brannskall (fasader og tak) og utvendige branneksponeringer som det kan bli utsatt for. Standarden skal beskrive krav til planlegging, utførelse, produktdokumentasjon og vedlikehold som tilfredsstiller krav til ytelser ved brann. Komiteen skal vurdere behovet for retningslinjer for både aktiv og passiv brannbeskyttelse. Komiteen skal vurdere om standarden skal omhandle både nye og eksisterende bygg.

Standarden skal dra nytte av eksisterende forskningsmateriale. Komiteen vurderer behov for ytterligere testdokumentasjon av elementer eller komplette brannskall, og fremlegger dette for Standard Norge.

Komiteen skal i løpet av første halvår fremlegge for sektorstyret de grunnleggende problemstillinger knyttet til omfang, kobling til eksisterende standarder og forskning.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.”

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Arbeidet i komiteen tilpasses budsjettet for markedsområde (BAE) og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Representert i komiteen

 • BRANNFAGLIG FELLESORGANISASJON
 • BST Brandskyddsteamet AB
 • BW SPRINKLER AS
 • BYGGIMPULS AS
 • COWI AS
 • FINANS NORGE
 • FINANSFORBUNDET IF
 • FSS ONE AS
 • JE CONSULT AS
 • KA ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER
 • MOELVEN WOOD PROSJEKT AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • POLYSEAM AS
 • PREVENT SYSTEMS AS
 • RIKSANTIKVAREN
 • SECURO AS
 • SP Träbyggande och boende
 • TEKNOS NORGE AS
 • TORE EIDE AS
 • TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (NORWAY) AS