SN/K 431 NS 3420 - Del V - Ventilasjonsinstallasjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Ole Hugo Sandsnes Vik fra OSLOBYGG KF

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide forslag til endringer NS 3420 Del V - Ventilasjons¬installasjoner av 2012. Standarden skal brukes for beskrivelser av gjennomprosjekterte systemer definert ved hjelp av spesifikasjon av enkeltkomponenter med angitt plassering og mengde.

Revisjonen skal omfatte:
- oppdatering av normative leveranser;
- oppdatering av forrådet av postgrunnlag med henblikk på utgåtte og nye produkter og tekniske løsninger i ventilasjonsbransjen;
- oppdatering av krav til materialer og utførelse.

Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420.

På sitt første møte skal komiteen velge leder.

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og årlige utgivelsestidspunkt for NS 3420.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Representert i komiteen

  • CLEVAIR AS
  • FLEXIT AS
  • GK NORGE AS
  • INTERFIL AS
  • OSLOBYGG KF
  • PAROC AB NORGE
  • RIF
  • VENTISTÅL AS
  • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI