NORSOK/EG RL

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tom Hjelmtveit fra EQUINOR ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 96
 • CEN/TC 147
 • ISO/TC 96/SC 8
 • ISO/TC 96/SC 3

Representert i komiteen

 • AKER BP ASA
 • BRANSJEFORENINGEN OFFSHORE NORGE
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • KCA DEUTAG DRILLING NORGE AS
 • MBA SALES & SERVICE AS
 • MHWIRTH AS
 • NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS
 • SAFE
 • SIGMA INSPECTION AS
 • TECHANO AS