NORSOK/EG UB

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Arnfinn Anfindsen fra AKER BP ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

Representert i komiteen

 • ABYSS AS
 • AKER BP ASA
 • ARBEIDSTILSYNET
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • DEEPOCEAN AS
 • DNV AS
 • EB MARINE AS
 • EQUINOR ASA
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • HELSE BERGEN HF
 • INDUSTRI ENERGI
 • NUI AS
 • OCEANEERING AS
 • SAFE
 • STAVANGER MEKANISKE AS
 • SUBSEA 7 I-TECH NORWAY AS
 • SUBSEA 7 NORWAY AS
 • SUBSEAPARTNER AS
 • TECHNIP NORGE AS