SN/K 364 Bitumen og bituminøse bindemidler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sara Anastasio fra STATENS VEGVESEN

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2022-10-21
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen bitumen og bituminøse bindemidler.
Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 336 Bituminous binders


Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 336
  • CEN/TC 361

Representert i komiteen

  • NYNAS AS
  • PEAB ASFALT NORGE AS
  • STATENS VEGVESEN
  • VEITEKNISK INSTITUTT
  • Veidekke ASA