SN/K 11 Brannalarmanlegg

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ante Salte Andersen fra COM CON AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er tatt til orientering i sektorstyre BAE.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen brannalarmanlegg. Komiteen skal være nasjonal speilkomité for CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems, og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Komiteen skal gi råd til Standard Norge om norske synspunkter på forslag til standarder og andre publikasjoner fra CEN, og gi veiledning om norske avstemminger til forslag fra CEN, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal søke å involvere myndigheter og kompetansemiljøer innenfor fagområdet komiteen er satt til å ivareta. Komiteen skal søke å følge med på arbeider i nærliggende komiteer som kan ha innvirkning på arbeidet i SN/K 011.

Komiteen skal vedlikeholde NS 3960 Brannalarmanlegg og NS 3961 Talevarsling. Standardene skal oppdateres slik at de følger teknologiutviklingen og harmoniseres med funksjonsbaserte krav som innføres i andre europeiske standarder. Standardene skal oppdateres i tråd med brukererfaringer. En viktig oppgave for komiteen er å adressere de mange falske- og unødvendige alarmer ogutrykninger som dagens anlegg gir.Komiteens leder og/eller andre av komiteen medlemmer som har interesse deltar i CEN/TC 72 sine allmøter.

 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 72

Representert i komiteen

 • AFRY NORWAY AS
 • AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS
 • BRAKON AS
 • COM CON AS
 • COWI AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • ELOTEC AS
 • FINANS NORGE
 • FINANS NORGE FORSIKRINGSDRIFT
 • HENT AS
 • ICAS AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORALARM
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY AS
 • OSLOBYGG KF
 • RAMBØLL NORGE AS
 • ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • SCANDEC SYSTEMER AS
 • SIEMENS AS
 • SKANSKA NORGE AS
 • SKARSBAKK DESIGN
 • STIFTELSEN NORSK MAT
 • TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS