SN/K 111/EG 2 CEN/TC 132 og ISO/TC 79

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 132
  • ISO/TC 79/SC 2
  • ISO/TC 79/SC 6
  • ISO/TC 79
  • ISO/TC 79/SC 9

Representert i komiteen

  • Norsk Hydro ASA