SN/K 426 NS 3420 - Del Q - Tømrerarbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Nils Jørgen Brodin fra BYGGMESTERFORBUNDET

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2012-03-15:

Komiteen skal:
• behandle forslag til innhold eller endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420.
• primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming.
• følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420.

Komiteen kan selv imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Komiteen skal selv utarbeide eksempel på ferdig utfylte postgrunnlag basert på deres nye eller reviderte NS 3420 standard.

Representert i komiteen

  • BYGGIMPULS AS
  • BYGGMESTERFORBUNDET
  • SINTEF AS
  • SPLITKON AS
  • STENI AS
  • TAKST & BOLIGHJELP AS