SN/K 7 Referansegruppen for betongområdet

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Terje Kanstad fra NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen betongkonstruksjoner. Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 51 «Cements and building limes”
• CEN/TC 104 «Concrete and related products”
• CEN/TC 177 «Prefabricated reinforced components of autoclaced aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure”
• CEN/TC 229 «Precast concrete products”
• CEN/TC 250/SC 2 «Eurokode 2, Prosjektering av betongkonstruksjoner»
• ISO/TC 71 «Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete»
• ISO/TC 74 «Cement and lime»

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i europeiske og internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal også vedlikeholde og utarbeide nasjonale norske standarder innenfor området betongkonstruksjoner dersom det er behov for det.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 229
 • CEN/TC 104/SC 2
 • CEN/TC 250/SC 2
 • CEN/TC 51
 • CEN/TC 177
 • CEN/TC 104/SC 1
 • CEN/TC 104
 • CEN/TC 104/SC 8
 • ISO/TC 71
 • ISO/TC 71/SC 1
 • ISO/TC 71/SC 3
 • ISO/TC 74
 • ISO/TC 71/SC 8
 • ISO/TC 71/SC 7
 • CEN/TC 104/SC 3

Representert i komiteen

 • BETONG NORGE - BETONGELEMENTFORENINGEN
 • CONTIGA AS
 • DR TECHN OLAV OLSEN AS
 • HEIDELBERG MATERIALS NORWAY AS
 • LECA NORGE AS
 • MOFA KONSULT KARLSEN
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK BETONGFORENING
 • NORSK FABRIKKBETONGFORENING - FABEKO
 • OVERHALLA BETONGBYGG AS
 • S HELLAND KONSULT
 • SINTEF AS
 • SKANSKA NORGE AS
 • SPENNCON AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN KONTROLLRÅDET
 • STÆRK & CO AS
 • SWECO NORGE AS
 • UNICON AS