SN/K 612 Faglig oppdatering av autoriserte vernepleiere

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Marit Isaksen fra FELLESORGANISASJONEN (FO)

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt desember 2022:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard som setter krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av
autoriserte vernepleiere. På bakgrunn av regelverk og ulike kunnskapskilder skal komiteen utvikle en standard som beskriver:

Krav til utvalgt kompetanse autoriserte vernepleiere systematisk skal vedlikeholde
Krav til hvordan kompetansen skal sikres ved systematisk kompetanseoppdatering

Standarden vil definere spesifikke kompetanseområder som systematisk skal vedlikeholdes og oppdateres, metode for kompetanseoppdatering og ansvarsfordeling mellom arbeidsgiver, ansvarlig leder og den enkelte vernepleieren. Standarden vil gjelde for arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor.

 

 

 
Representert i komiteen

 • Autismeforeningen i Norge
 • BERGEN KOMMUNE
 • DELTA
 • FELLESORGANISASJONEN (FO)
 • HØGSKOLEN I ØSTFOLD
 • MOLDE KOMMUNE
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK SELSKAP FOR ALDERSFORSKNING
 • Råde kommune
 • SANDEFJORD KOMMUNE
 • STIFTELSEN SOR
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune