SN/K 628

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Representert i komiteen

  • EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
  • NEDRE ROMERIKE VANN- OG AVLØPSSELSKAP IKS
  • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
  • NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
  • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA