SN/K 96 Skip og Marin Teknologi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for maritim virksomhet. Komiteen skal følge arbeidet i:

 • ISO/TC 8 «Ships and marine technology» og underliggende SC-er.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 8 og underliggende SC-er, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 8/SC 2
 • ISO/TC 8/SC 3
 • ISO/TC 8
 • ISO/TC 8/SC 1
 • ISO/TC 8/SC 11
 • ISO/TC 8/SC 7
 • ISO/TC 8/SC 4
 • ISO/TC 8/SC 6

Representert i komiteen

 • DNV AS
 • JOTUN A/S
 • NORDISK ENERGIFORSKNING
 • NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
 • SINTEF AS
 • VENTIQ AS
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.