SN/K 285 FDVU-dokumentasjon

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Fredrik Horjen fra NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Kontaktperson

Mandat

Mandat fra oktober 2019:
• revidere SN/TS 3456:2018 til NS.

Representert i komiteen

 • AVARN SECURITY AS
 • BIM2SHARE AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BUILDINGSMART NORGE
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • FORSVARSBYGG
 • HELSE SØR-ØST RHF
 • HUSEIERNES LANDSFORBUND
 • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
 • NORSK BYGGTJENESTE AS
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
 • OPAK AS
 • RIF
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • STIFTELSEN SINTEF
 • SWECO NORGE AS