SN/K 262 Kjøp av byggevarer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Lasse Simonsen fra UNIVERSITETET I OSLO

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 02.02.2021: Komiteen skal revidere NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer. Økt grad av digitalisering og elektronisk handel bør også hensyntas i arbeidet, samt sirkulærtankegang og miljømessige krav.

Representert i komiteen

 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • BYGGMESTERFORBUNDET
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSK STÅL AS
 • OBOS BLOCK WATNE AS
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • TREINDUSTRIENS LANDSFORENING
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VA OG VVS PRODUSENTENE VVP
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI