SN/K 262 Kjøp av byggevarer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Lasse Simonsen fra UNIVERSITETET I OSLO

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 02.02.2021: Komiteen skal revidere NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer. Økt grad av digitalisering og elektronisk handel bør også hensyntas i arbeidet, samt sirkulærtankegang og miljømessige krav.

Representert i komiteen

 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGMAKKER HANDEL AS
 • BYGGMESTERFORBUNDET
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HEY DI AS
 • HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
 • MOELVEN WOOD AS
 • NORSK STÅL AS
 • OBOS BLOCK WATNE AS
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • SYSTEMAIR AS
 • SÆTHEREN ELEMENT AS
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VA OG VVS PRODUSENTENE VVP
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI
 • Veidekke ASA
 • ÅLESUND KOMMUNE