SN/K 405 IT for standardene NS 3420, NS 3459 og NS 6420

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Geir Johansen fra NORCONSULT DIGITAL AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedltatt 07.12.2018:

Komiteen skal revidere NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg (2012).

Komiteen skal ta stilling til innspill og gi anbefaling til SN/K 401 NS 3420 Redaksjonskomiteen om struktur, redigering og utsendelsesformat XML/ database med siktemål å få en best mulig bruk av
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, mot it-baserte systemer og mot BIM.
Dette skal også komiteen gjøre for kommende ny standardsamling, NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester, SN/K 226.

Videre har komiteen ansvar å følge med på og eventuelt om det er relevant utfra komiteens arbeid, gi innspill på høringsdokumenter som gjelder koblingen til NS 3420-systemet, NS 6420 og NS 3459 for følgende komiteer:
SN/K 226 Fasilitetsstyring, SN/K 374 Produktdatamal for byggevarer, SN/K 518 Klassifikasjon, SN/K 527 BIM standardisering, SN/K 529 BIM objektbibliotek og SN/K 537 BuildingSmart dataordbok

Representert i komiteen

 • AS BYGGANALYSE
 • BUILDIT AS
 • COBUILDER AS
 • CORDEL NORGE AS
 • FOCUS SOFTWARE AS
 • HOLTE AS
 • HÅNDVERKSDATA AS
 • NORCONSULT AS
 • NORCONSULT DIGITAL AS
 • UNIT4 AS
 • VOLUE TECHNOLOGY AS