SN/K 187 Ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kees van Wingerden fra VYSUS NORWAY AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020 05 17

Mandatet for komitéen omfatter oppfølging av arbeidet i CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres – Explosion prevention and protection” mht. nyutvikling og revisjon, tilbaketrekking av aktuelle standarder samt ev. utarbeiding av ny Norsk Standard hvis behov.
Komiteen velger selv sin leder fastsetter en fremdriftsplan i samsvar med mandatet. Dersom komiteen finner det hensiktsmessig kan komiteen opprette arbeidsgrupper med eksperter innenfor spesifikke fagområder.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 305

Representert i komiteen

 • ARBEIDSTILSYNET
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • GEXCON AS
 • GEXCON CERTIFICATION AS
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • SAFETEC NORDIC AS
 • UNIVERSITETET I BERGEN
 • VYSUS NORWAY AS