SN/K 607 Universell utforming - Digitale Læremidler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Yngvar Nordberg fra TV 2 SKOLE AS

Kontaktperson

Mandat

SN/K 607 skal først og fremst bidra til å lage norske standarder innen universell utforming av digitale læremidler. Videre skal komiteen bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder på området.

Standardene som utvikles i SN/K 607 har som mål å:

 

·         Sammenfatte beste praksis for sikker bruk av teknologien.

·         Gi veiledning om hvordan man kan implementere offentlige krav til universell utforming av digitale læremidler.

·         Gi anbefalinger for brukergrensesnitt og ytelse.

·         Bidra til innovativ utvikling av fagområdet.

·         Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

·         Arbeidsgruppen skal gjennomgå de eksisterende norske standardene på området og vurdere om disse bør tas opp til revisjon.

·         Arbeidsgruppen skal videreformidle informasjon om standardiseringsarbeidet og bruk av standarder til ulike interessegrupper i Norge.

·         Arbeidsgruppen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av evt. internasjonale standarder til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

·         Arbeidsgruppen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·         Arbeidsgruppen skal jobbe for å oppfylle målene i FNs bærekraftsmål nr. 10 – Mindre Ulikhet.

 

Hovedoppgaver:

 

·         Like tekniske løsninger for navigasjon av digitale læremidler.

·         Like tekniske løsninger for strukturering, koding og visning av tekst.

·         Lik redaksjonell forståelse/lik teknisk angivelse av ulike typer bildeforklaringer.

·         Lik praksis av navigasjon, teksting, synstolking av film.

·         Lik praksis i utforming av interaktivt innhold som quiz, flervalg og spill.

 

Leder for SN/K 607 og prosjektleder avgjør ved behov endringer i struktur og sammensetning for komiteen.

 

Komiteleder velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år (lederen skal ansees som nøytral).

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Representert i komiteen

 • BRISKEBY VIDEREGÅENDE SKOLE AS
 • CAPPELEN DAMM AS
 • Creaza AS
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • DYSLEKSI NORGE
 • FORLAGSHUSET VIGMOSTAD & BJØRKE AS
 • GYLDENDAL ASA
 • H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS
 • H5P GROUP AS
 • HYPATIA AS
 • HØGSKOLEN I INNLANDET
 • IKT NORGE
 • NASJONALBIBLIOTEKET
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • STATPED
 • TV 2 SKOLE AS
 • UTDANNINGSDIREKTORATET
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE