SN/K 268 Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgssektoren

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 362