SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Anders Leisner fra HUSEIERNES LANDSFORBUND

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2023-03-14:

Revisjon av: følgende standarder og veiledninger:

 • NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring.
 • Veiledning til NS 3424, Publikasjon G2:2020
 • NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
 • Egenerklæringsskjema for selger ved omsetning av bolig
 • Veiledning til NS 3600, Publikasjon P-742
 • SN-NSPEK 3477, Oppbygging av digitale tilstandsrapporter

Komiteen skal sørge for at innholdet i standardene og veiledningene til enhver tid oppdateres i tråd med regelverk, andre Norsk Standard og markedets behov.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standardene og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området. 

Komiteen skal vurdere oversettelse av standardene til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

 

Representert i komiteen

 • ANTICIMEX FORSIKRING
 • AVINOR AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS
 • CLAIMS LINK AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • EIENDOM NORGE
 • FAGRÅDET FOR VÅTROM
 • FORBRUKERRÅDET
 • FREMTIND FORSIKRING AS
 • HUSEIERNES LANDSFORBUND
 • NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
 • NORSEPURE AS
 • NORSK ELEKTRO KONTROLL AS
 • NORSK TAKST
 • NORSK TAKST HOLDING AS
 • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
 • RIF
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN SINTEF