SN/K 188 Person - ID

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 224/WG 15
 • CEN/TC 224/WG 11
 • CEN/TC 224/WG 5
 • CEN/TC 224/WG 6
 • CEN/TC 224/WG 9
 • CEN/TC 224/WG 18
 • CEN/TC 224/WG 16
 • CEN/TC 224/WG 17
 • ISO/IEC JTC 1/SC 37
 • CEN/TC 224

Representert i komiteen

 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
 • BUYPASS AS
 • DATATILSYNET
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • HUMAN FACTORS SOLUTIONS AS
 • KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
 • NASJONALT ID-SENTER
 • NEXT BIOMETRICS AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • POLITIDIREKTORATET
 • SIGNICAT AS