SN/K 212 Universell utforming - symboler og piktogrammer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tone Damsleth fra DAMSLET SKILT AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 24.05.2022:

Komité SN/K 212 skal revidere norsk standarden NS 3041 :(2007) norsk standard for: Skilting - Veiledning for plassering og detaljer.
Standarden omhandler utforming, plassering og lesbarhet ved bruk av innendørs og utendørs skilt. Veiledning for plassering og detaljer.
Revisjonen skal oppdatere og forbedre kravene i eksisterende standard til skilt og reklame i det offentlige rom og skiltingens visuelle uttrykk. Den skal sørge for ryddig og helhetlig bruk av skilt slik at brukerne umiddelbart kan få nødvendig informasjon.
Revisjonen må ta hensyn til vedtekter om skilt og reklame etter Plan- og bygningsloven, Lov om vegar og ny TEK17. Målet med en oppdatert versjon av standarden vil bidra til dekke bransjens behov av innhold i en slik type standard.

Komiteen koordinerer sitt arbeid mot den overordnede komiteen SN/K 270 Grafiske symboler, SN/K 24 (NS 11001) og samt SN/K 289 sitt pågående revisjonsarbeid av (NS 11005 UU av opparbeidet uteområder).

Representert i komiteen

  • ADAPTOR HJELPEMIDLER AS
  • BANE NOR SF
  • DAMSLET SKILT AS
  • KONSIS GRAFISK AS
  • NORGES BLINDEFORBUND
  • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
  • OSLOBYGG KF
  • UNIVERSELL UTFORMING AS