SN/K 226 Fasilitetsstyring

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Nora Johanne Klungseth fra NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020-09-15:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen fasilitetsstyring og vedlikehold. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 267 "Facility Management", CEN/TC 348 "Facility Management" og CEN/TC 319 "Maintenance" og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Komiteen har ansvar for å holde SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk løpende orientert om pågående arbeid i CEN/TC 319 for tilstandsanalyse.

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og CEN/TC-komiteene, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen har i tillegg ansvar for å gi råd og anbefalinger til Standard Norges strategi innenfor området fasilitetsstyring, derunder en helhetlig og funksjonell styring av systemet av standarder for virksomhetsområdet innenfor rammestandardene fra ISO/TC 267, CEN/TC 348 og CEN/TC 319 og NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon.
Dette inkluderer å
1. ivareta at standardene på området er fleksible og tilrettelagt for videreutvikling både for bestiller (avtaler) og utførersiden (krav til tjenester)
2. analysere behov for nye og revisjon av eksisterende standarder og tilleggsprodukter innenfor fagområdet FM
3. avstemme strukturen for standard-serien NS 6420-NS 6450 for FM med andre standarder for å unngå overlapp

Komiteen har også ansvar for NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester når det gjelder:
• avstemme felles bestemmelser og terminologi på overordnet nivå
• utarbeide og vedlikeholde hovedstrukturen for fagdeler (eksempelvis renhold, sikkerhetstjenester osv.). Merk at teknisk innhold i fagdeler ligger utenfor komiteens ansvarsområde der det er opprettet egne SN/K'er for dette.
• analysere behov, foreslå og prioritere utvikling av NS 6420-fagdeler, inklusive vurdere, utarbeide og oppdatere enkeltposter for fasilitetstjenester

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til internasjonale standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 267
 • CEN/TC 348
 • CEN/TC 319

Representert i komiteen

 • ADVANSIA AS
 • AKER SOLUTIONS AS
 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • ALTI FORVALTNING AS
 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
 • AVINOR AS
 • BANE NOR SF
 • BILFINGER ENGINEERING & MAINTENANCE NORDICS AS
 • BÆRUM KOMMUNE
 • COMPASS GROUP NORGE AS
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • FAGFORBUNDET
 • GJØVIK KOMMUNE
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • ISS FACILITY SERVICES AS
 • MAINTECH AS
 • MILLAB CONSULT AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NHO SERVICE OG HANDEL
 • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • PERLO SOFTWARE AS
 • PRO-FM CONSULTING
 • QUALITY NORWAY AS
 • RE:INVENTAR AS
 • REN FORDEL
 • RIF
 • STATSBYGG
 • TOMA FACILITY NORGE AS
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
 • VERICO AS