SN/K 620 Nullutslippsområder

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Utarbeide Norsk spesifikasjon (NSPEK) for Rammeverk for nullutslippsområder. Blant annet skal dokumentet definere terminologi, prinsipper og konsepter, blant annet med utgangspunkt i arbeid gjort i forskningssenteret for nullutslippsområder, FME ZEN.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet.

Representert i komiteen

  • ELVERUM VEKST AS
  • MULTICONSULT ASA
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
  • SINTEF AS
  • STATSBYGG
  • TOBB BOLIGBYGG AS