SN/K 586 Kunstig intelligens

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Arne Jørgen Berre fra STIFTELSEN SINTEF

Kontaktperson

Mandat

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal følge arbeidet i ISO/IEC SC 42 Artificial Intelligence og europeisk arbeide innen AI og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Komiteen skal bidra til at internasjonale standarder understøtter regjeringens strategi for kunstig intelligens, gjennom aktiv norsk deltakelse i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Kunstig intelligens.

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/IEC SC 42, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter og/ eller veiledere til de viktigste standardene som blir vedtatt, og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/CLC/JTC 21
 • ISO/IEC JTC 1/SC 42

Representert i komiteen

 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
 • CAVERION NORGE AS
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • DIREKTORATET FOR E-HELSE
 • DNV AS
 • FORENING FOR KUNSTIG INTELLIGENS OG ROBOTIKK NORGE
 • FREYR BATTERY NORWAY AS
 • HYPATIA AS
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • NASJONALBIBLIOTEKET
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • PETROLEUMSTILSYNET
 • POLITIETS FELLESTJENESTER
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
 • STATENS PENSJONSKASSE
 • STIFTELSEN SINTEF
 • SYKEHUSPARTNER HF
 • UNIVERSITETET I AGDER
 • UNIVERSITETET I OSLO