SN/K 423 NS 3420-N Mur- og flisarbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Øyvind Buset fra NORSKE MURMESTRES LANDSFORENING

Kontaktperson

Mandat

(Behandlet i sektorstyret 2022-05-25)

Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til NS 3420-N Mur- og flisarbeider slik at denne er oppdatert og tilpasset markedets behov for et presist beskrivelsesverktøy innen fagområdet.

Komiteen skal

 • primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming;
 • vurdere at innholdet er i tråd med markedets eventuelle behov for mer eller mindre detaljeringsnivå;
 • utarbeide eksempler på ferdig utfylte poster basert på den nye eller reviderte NS 3420 standarden.

Komiteens forslag til endringer skal utformes i tråd med NS 3420 skriveregler og presenteres for SN/K 401 NS 3420 Redaksjonskomiteen før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen mur- og flisarbeider.

Komiteen skal følge arbeidet i:

 • ISO/TC 189 Keramiske fliser
 • CEN/TC 67 Keramiske fliser
 • CEN/TC 125 Murverk
 • CEN/TC 303 Floor screeds and screed materials
 • CEN/TC 339 Sklimotstand på overflater for gangarealer – Evalueringsmetoder

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 179
 • ISO/TC 179/SC 1
 • ISO/TC 179/SC 2
 • ISO/TC 179/SC 3

Representert i komiteen

 • BUILDING MATERIAL CORPORATION TRADING AS
 • BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FLIS FRAM AS
 • FORSAND SANDKOMPANI AS
 • ISOLA AS
 • KFB AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK BYGGKERAMIKKFORENING
 • NORSKE MURMESTRES LANDSFORENING
 • OPAK AS
 • SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • STO NORGE AS
 • WIENERBERGER AS
 • XELLA NORGE AS