SN/K 162 Planteskolevarer

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Komiteen skal revidere Norsk Standarder for Planteskolevarer, Kvalitet, sortering, bunting og merking: NS 4400 til NS 4413. Hensikten med revisjonen er å oppdatere standardene i tråd med utviklingen. Det vil særlig legges vekt på revisjon av NS 4402 for trær, da denne er kvalitetsmessig og økonomisk svært viktig. Ved revisjonen av NS 4402 skal det særlig hensyn tas forhold rundt entydig beskrivelse ved bestilling. Det skal vurderes oversettelse av hele eller deler av NS 4402 til engelsk og harmonisering mot nasjonale retningslinjer fra land vi importerer fra. NS 4404 for busker, NS 4405 for stauder og NS 4410 for hekk og masseplanter vil trenger oppdatering. For øvrige standarder ansees revisjonsbehovet som mindre. Komiteen skal også vurdere om noen av standardene kan slås sammen.