SN/K 532 Klimaspor for sjømat

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Representert i komiteen

 • AKER SEAFOODS AS
 • DNV AS
 • FISKEBÅT
 • FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS
 • LERØY SEAFOOD GROUP ASA
 • NOFIMA AS
 • NORGES FISKARLAG
 • NORGES SJØMATRÅD AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
 • NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
 • NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
 • STIFTELSEN SINTEF