Standarder på høring

Åpenhet er et av hovedprinsippene i standardisering. Alle standarder som utvikles, blir sendt på høring. Når et forslag til standard er klart, gjøres det tilgjengelig i høringssystemet og alle interessenter kan gi sine høringskommentarer.

Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Høringssystemet er en gratis tjeneste som gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner og få varsling per e-post når en standard er lagt ut på høring.

I systemet får du tilgang til høringsforslaget (standard-teksten) på skjermen og du kan skrive inn dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Merk at dokumentet på høring er et forslag og at det er stor sannsynlighet for at det blir gjort endringer før endelig standard kan gis ut. Et høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i to måneder.

Alle kommentarer som kommer inn, blir tatt opp til behandling.

For å få tilgang til høringsforslag kreves det at du er innlogget. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet.