NORSOK/EG T

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ingve Guttorm Lode fra AKER BP ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

Representert i komiteen

  • AKER BP ASA
  • AKER SOLUTIONS AS
  • BORR DRILLING MANAGEMENT AS
  • CONOCOPHILLIPS NORGE
  • EQUINOR ASA
  • HARELAND ENGINEERING AS
  • HAVINDUSTRITILSYNET
  • NETNORDIC NORWAY AS
  • RIGNET AS
  • SPEEDCAST NORWAY AS