SN/K 60 Tetningsmembran og sperresjikt på rull

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 12.02.2020

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen banevarer/membran som brukes til sperring og isolering av tak og andre konstruksjoner over og under jord. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 254 “Flexible sheets for waterproofing” og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 254 herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 254
  • CEN/TC 254/SC 2
  • CEN/TC 254/SC 1

Representert i komiteen

  • BMI NORGE AS
  • DERBIGUM NORGE AS
  • ISOLA AS
  • PROTAN AS
  • STIFTELSEN SINTEF